Genel Satış Koşulları

Plusilan Hizmetinin Genel Satış Koşulları 04 Ocak 2021

 • MADDE 1. GİRİŞ VE TANIMLAR

 • Giriş

  Aşağıda belirtilen terimlerin her biri, Plusilan Hizmetinin Genel Satış Koşulları'nda (bundan sonra "GSK" olarak anılacaktır) aşağıdaki anlama sahip olacaktır:

 • Tanımlar

  İlan: Web Sitesi ve Uygulamalarda bir mal veya hizmetin satın alınması, kiralanması veya satılması amacıyla bir ilan verenin editöryal sorumluluğu altında eklenen, depolanan ve dağıtılan tüm unsurları ve verileri (görsel, metinsel, ses, fotoğraflar, çizimler) ifade eder.

  İlan veren: Tüm ilan verenlerin oluşturması gereken ve reklamlarını dağıtmak, yönetmek, görüntülemek, bir veya daha fazla doping ve kredi satın almak için web sitesi ve uygulamalardan bağlanmaları gereken alanı ifade eder

  Kişisel Hesap: Türkiye’de faliyet yürüten, profesyonel veya kişisel hesap sahibi ve PLUSİLAN Hizmeti aracılığıyla bir ilan göndermiş olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. "İlan veren" terimi, PLUSİLAN hizmeti aracılığıyla Profesyonel veya Sahibinden hesabı aracılığı ile ilan yayınlayan iki tür ilan vereni içerir.

  KAAS: plusilan.com web sitesini ve uygulamalarını yayınlayan ve işleten şirketi ifade eder.

  Müşteri Hizmetleri: İlan verenin herhangi bir ek bilgi edinebileceği KAAS hizmetini ifade eder. Bu hizmete web sitesi ve uygulamalar üzerindeki linke tıklayarak e-posta ile ulaşılabilir.

  Plusilan Hizmeti: Burada erişilebilen Şartlar ve Koşullar Madde 2.2'de açıklandığı gibi web sitesi ve uygulamalarda kullanıcılara ve ilan verenlere sunulan Plusilan hizmetlerini ifade eder.

  Web Sitesi: KAAS tarafından işletilen ve esas olarak www.plusilan.com URL’sinden erişilebilen, Şartlar ve Koşullar Madde 2.2’de ( burada erişilebilen) açıklandığı gibi Kullanıcıların ve ilan verenlerin internet üzerinden Plusilan hizmetine erişmesine izin veren web sitesini ifade eder.

  Kullanıcı: Web sitesi ve / veya Uygulamalar aracılığıyla Plusilan hizmetine çeşitli ortamlardan erişilebilen herhangi bir ziyaretçiyi ifade eder.

 • MADDE 2: AMAÇ

 • Genel Satış Koşulları'nın Amacı

  Bu Genel Satış Koşulları (GSK), kişisel hesabına bağlı bir ilan veren tarafından herhangi bir abonelik ve/veya doping (ücretli seçenek) için web sitesinden ve uygulamalardan kredi ve opsiyon satın almak için geçerli olan sözleşme koşullarını belirler.

 • MADDE 3: KABUL

 • GSK'nın Kabulü

  İlan veren tarafından herhangi bir doping (görsel seçenek) veya abonelik; krediyle veya doğrudan, satın alınmasıyla yürürlükte olan GSK'nın tam olarak kabul edildiği anlamına gelir.

 • MADDE 3: GÖRSEL SEÇENEK (DOPING) KOŞULLARI VE KREDI SATIN ALMA

 • 4.1 Genel kurallar
  4.1.1 Ücretli Seçenekler

  İlan verenlerin kişisel hesaplarına, web sitesi ve/veya uygulamalardan bağlanarak bir veya daha fazla doping (görsel seçenek) ve abonelik satın alınması.

  Bir doping (ücretli seçeneği) yalnızca tek bir ilan için satın alınır. Bir ilandan diğerine aktarmak mümkün değildir.

  Aynı ilan için birden fazla dopingi (ücretli seçeneği) aynı anda satın almak mümkündür.

  Dopingin (ücretli seçeneğin) fiyatı, abone olunan dopingin türüne ve seçilen para yatırma tipine göre değişir. Dopinglerin kategoriye göre fiyat listesi 6. maddede yer almaktadır.

  İlan veren, sunulan ürün veya hizmete karşılık gelmeyen bir kategoriye yerleştirilen herhangi bir ilanın, KAAS tarafından satın alınan dopingler ve abonelikler için geri ödenme hakkı olmaksızın silinebileceğini kabul ve beyan eder.

  İlanlar, Plusilan hizmetinde yayınlandıkları tarih ve saate göre kronolojik sıraya göre sınıflandırılır. Sonuç olarak, herhangi bir ilan veren, ilanının listesinin en üstünde bulunmasının yalnızca geçici olduğunu anlar ve kabul eder.

  4.1.2 Kredi Alımı

  Kredi satın alma işlemi, yalnızca ilan verenin kişisel hesabından gerçekleştirilir.

  Satın alınan krediler, Genel Satış Koşullarının 5. maddesinde açıklandığı gibi bir veya daha fazla dopinge (ücretli seçeneğe) abone olmayı mümkün kılar.

  Krediler, satın alındıkları kişisel hesaba eklenir ve başka bir kişisel hesaba aktarılamaz.

   

 • 4.2 Abonelik Alanı Ve Süresi

  4.2.1 Dopingler (Görsel Seçenekler)

  Kişisel Hesabına bağlı herhangi bir ilan veren tarafından görsel seçeneklere, web sitesinden ve uygulamalardan abone olabilir:

  • Bir ilan gönderirken, değiştirirken veya uzatırken ilan ekleme formundan,
  • İlan verenin kişisel hesabının "İlanlarım" sekmesinden veya ilan sayfasında "İlan Yönetimi" bölümünden.

  "Ek Fotoğraf Paketine" yalnızca bir ilan gönderilirken, değiştirilirken veya genişletilirken abone olunabilir.

  İlan verenlerin uygulamalardan "Ek Fotoğraf", abonelik paketlerine abone olmaları mümkün değildir.

  4.2.2 Kredi Satın Alma

  Kişisel Hesabına bağlı herhangi bir ilan veren, "Kredi satın al" sekmesinden, bu Genel Satış Hüküm ve Koşulları'nın 6. maddesinde açıklanan bir satın alma kredisi teklifine abone olabilir.

  Kredi satın alma işlemi, bir ilan eklenirken veya bir veya daha fazla doping satın alınırken yapılamaz.

  Şu anda uygulamalardan kredi satın almak mümkün değildir.

 • 4.3 Dopingler (Görsel Seçenekler) Ve Kredilerin Süresi Ve Etkisi
  4.3.1 Dopingler (Görsel Seçenekler)

  Görsel seçenekler, satın alındıktan sonra plusilan'ın cron(planlanmış görevler) politikasına bağlı olarak 7, 15 ve 30 gün boyunca geçerlidir

  Görsel Seçeneklere abone olmak, ilanın süresini uzatmaz.

  İlan süresi dolmadan geri çekildiğinde (ya ilan veren tarafından ya da özellikle kötü niyetli içerik olması durumunda KAAS tarafından) ya da yayın süresinin sonunda, görsel seçeneğin geçerliliği sona erer. Bir ilanın uzatılması, görsel seçeneğin süresini uzatmaz.

  Bir kişisel hesabın değiştirilmesi, abone olunan görsel seçenek(ler)in süresini uzatmaz.

  Bir kişisel hesabın silinmesi, aynı e-posta adresiyle bu hesaba eklenmiş tüm ilan(lar)ın ve dolayısıyla bu ilnlar için abone olunan tüm görsel seçenek(ler)in silinmesini gerektirir ve herhangi bir geri ödeme hakkı vermez.

  Bir ilanın duraklatılması sırasında, abone olunan görsel seçeneğin süresi kesintiye uğramaz ve duraklatılan bir ilanın yeniden etkinleştirilmesi, abone olunan görsel seçeneğin süresini uzatmaz.

  4.3.2 Krediler

  Her Kredinin satın alındığı günden itibaren 1 yıl geçerlilik süresi vardır.

  Lütfen unutmayın: Herhangi bir yeni Kredi satın alımı, tüm geçerli ilan veren kredileri için 1 yıllık yeni bir geçerlilik süresi gerektirmez.

  Sonuç olarak, 1 yıllık geçerlilik süresinin bitiminden önce tüketilmeyen kredi, geri ödeme veya tazminat imkanı olmaksızın ilan verenin kişisel hesabından silinecektir.

  KAAS'tan bir kredinin geçerlilik süresinin uzatılması talep edilemez.

  Bir kişisel hesabın silinmesi, bu hesapla ilişkili kredilerin silinmesine yol açar.

 • 5. Dopinglerin (görsel seçeneklerin) açıklaması

 • 5.1 İlanda Değişiklik

  Bu seçenek, ilanlarınızın belirli alanlarını değiştirmenize olanak tanır:

  • Adınız
  • Telefon numaran
  • İlanınızın başlığı
  • Kategoriye özel parametreler (model yılı, kilometre, kapasite, motor hacmi, metrekare, odasayısı vb.)
  • Tanım
  • Fiyat
  • Fotoğraflar
  • Posta Kodu
  • Şehrin adı

  Bu, içeriği doğrulaması için bir yükümlülük oluşturmadan, KAAS, ilan veren tarafından değiştirilen ve Plusilan hizmetinin dağıtım kurallarına uymayan herhangi bir ilanı reddetme veya silme hakkını saklı tutar. KAAS'ın değiştirilmiş ilanı yayınlamayı reddetmesi durumunda, ilan verene reddetme konusunda bilgilendiren bir e-posta gönderilecektir.

  Değiştirilen ilan yayınlanırsa, hemen web sitesinde ve uygulamalarda listenin en üstüne çıkarılacaktır.

 • 5.1 İlanımı üst sıraya yükselt?

  Bu doping üç biçimde gelir:

  5.1.1 - 7 gün boyunca üst sırada görün

  İlan, üst sıra dopinginin satın alınma tarihinden itibaren 7 gün boyunca web sitesinde ve uygulamalarda üst sırada yayınlanacaktır.

  Opsiyonun satın alınma işlemi gerçekleşince ilan verene bir e-posta gönderilerek bilgilendirilir, opsiyonun sona ermesinden sonraki gün, yani 8. günde, doping süresinin sona erdiğini belirten bir başka e-posta gönderilir.

  5.1.2 - 15 gün boyunca üst sırada görün

  İlan, aşağıdaki tarihten itibaren 15 gün boyunca her gün web sitesinde ve uygulamalarda listenin en üstünde yayınlanacaktır:

  • bu doping opsiyonunun satın alınması; ilanın değiştirilmesi veya uzatılması anında yapılırsa, plusilan cron(planlanmış görevler) politikasına bağlı olarak islemin gerçekleşmesinden bir gün sonra.
  • bu doping opsiyonunun satın alınması; ilanın yayınlandığı gün değil, ancak çevrim içi yayınlanma döneminde gerçekleşiyorsa.

  İlanın kalan yayınlanma süresi 7 günden az ise, ilan veren bu doping opsiyonunu kullanamaz.

  Opsiyonun satın alınma işlemi gerçekleşince ilan verene bir e-posta gönderilerek bilgilendirilir yani doping süresinin sona ermesinden bir gün sonra, doping süresinin sona erdiğini belirten bir başka e-posta gönderilir.

  5.1.3 - 30 gün boyunca üst sırada görün

  Bu doping opsiyonu için de süresi dışında madde 5.1.2 açıklamaları geçerlidir.

 • 5.2 Acil Logo Dopingi 

  Bu seçenek, bir ilan üzerinde acil bir logo görüntülenerek acil olduğunu belirtir.

  Bu doping opsiyonunun uygulanması 7, 15, 30 günlük süreler biçminde 3 sekilde gerçeklesir. Süre ve doping türü dışında ki tanımlayıcı açıklamalar madde 5.1.2'deki gibi uygulanır.

 • 5.3 Premium Dopingi 

  Bu doping opsiyonu, anasayfada arama filtresinin hemen altındaki alan ve arama kriterleriyle eşleşen sonuçların listelendiği alanın sağında görüntülenen ilanları içerir, diğer ilanlardan ayrı görüntülenmesine olanak tanır. Bu konum bir "Premium" logo ile tanımlanır. Bu alanda en fazla dört ilan bulunmaktadır. "Premium" dopinginden yararlanan ilanlar rastgele görüntülenecektir, bu nedenle bir ilan web sitesinde kalıcı olarak "Premium" görünmeyecektir.

  • İlan en az bir fotoğrafa sahip olmalı, bir ürün teklifi sunmalı (arananlar olmamalı) ve aşağıdaki kategorilerden birinde sunulmamalıdır: İstihdam, Biletler, Etkinlikler ve Özel Ders verenler.
  • İlanın silinmeden önceki süresi 7 günden az ise, ilan veren bu dopinge yalnızca 7 günlük bir süre için satın alabilir.

  "Premium" dopingin süresi biter bitmez, ilan verene "Premium" seçeneğiyle yeni bir ilan yayını önermek için bir e-posta gönderilecektir.

 • 5.4 Ek Fotoğraf Paketi

  Bu doping opsiyonu, bir ilana yedi (12) ek fotoğraf eklemenize ve böylece bir ilanda en fazla onbeş (15) fotoğraf sunmanıza olanak tanır.

  İlan KAAS tarafından yayınlanırsa, web sitesi ve uygulamalardaki ek fotoğraflar ile birlikte yayınlanacaktır.

 • 5.5 Video Paketi 

  Bu doping opsiyonu, ilan verene ilanında Youtube, Vimeo ve Dailymotion videolarını ekleme imkanı sunar.

Close