Genel Kullanım Koşulları

Bundan sonra "plusilan.com" olarak anılacak olan www.plusilan.com web sitesi, daha özel olarak bireyler için tasarlanmış, internette ilanların depolanması ve araştırılması için bir hizmet sunmaktadır. Siteye erişim, plusilan.com’un, Genel Kullanım Koşulları'nın kayıtsız kabulüne bağlıdır.

 • GİRİŞ, Önsöz ve Tanımlar

 • Giriş

  Site, KAAS tarafından yayınlanmaktadır. Firma ile ilgili her türlü sorunuz için bize e-posta ile sorularınızı iletebilirsiniz. Bir talep servisi yalnızca resmi makamlardan (jandarma, polis vb.) gelen taleplere yanıt verir. Adli Talepler ve İletişim Hakları için lütfen bize e-posta yoluyla talebi (tarihli, imzalı ve kaşeli) referans numarası ile birlikte eklenmiş olarak destek@plusilan.com adresine gönderiniz (yanıt süresi yaklaşık çalışma günlerinde 24 saattir). İlanın referansı, ilan tanıtım sayfasının sağ alt tarafında bulunan referans numarasıdır. Size istenen bilgileri en kısa sürede göndereceğiz. Bu araştırma ücretsiz olarak yapılmaktadır. Lütfen, talebinizde size yanıtımızı göndereceğimiz e-posta adresini belirtin. Plusilan.com, IONOS sunucuları tarafından barındırılmaktadır

 • Önsöz / Tanımlar

  Aşağıda belirtilen terimlerin her biri, PLUSİLAN hizmetinin Genel Kullanım Koşulları (bundan sonra "Şartlar ve Koşullar" olarak anılacaktır) aşağıdaki anlama sahip olacaktır:

  Alıcı: Web sitesi aracılığı ile bir satıcıdan bir veya daha fazla mal satın alan veya satın almak isteyen, kişisel bir hesabı olan veya olmayan, yetişkin herhangi bir kullanıcıyı ifade eder.

  İlan: Bir ilan verenin editoryal sorumluluğu altında sakladığı tüm unsurları ve verileri (görsel, metinsel, ses, fotoğraflar, çizimler) bir ürünü satın almak, kiralamak veya satmak; teklif veya araştırma amacıyla belirtilen, site ve uygulamalarda yayınlanan bir hizmet veya iş.

  İlanveren: Türkiye’de faliyet yürüten, profesyonel veya kişisel hesap sahibi ve PLUSİLAN hizmeti aracılığıyla bir ilan göndermiş olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. "İlan veren" terimi, PLUSİLAN hizmeti aracılığıyla ilan yayınlayan iki tür ilan vereni içerir, yani:

  "Sahibinden" İlan Veren: Türkiye’de özel amaçlar için hareket eden ve bir ilan sunmuş ve yayınlamış, reşit yaştaki herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir. Herhangi bir ilan veren, web sitesinden ve / veya uygulamalardan ilanlarını göndermek ve yönetmek için zorunlu olarak bir kişisel hesap sahibi olmalıdır.

  "Pro" ilan Veren: Türkiye’de, yalnızca profesyonel amaçlar için, web sitesinden ve uygulamalar ile ilan sunmuş olan yerleşik herhangi bir tüzel kişi, herhangi bir "Pro ilan veren", ilanlarını göndermek ve yönetmek için zorunlu olarak bir “Pro hesap” sahibi olmalıdır. Aşağıdaki faaliyetler profesyonel bir faaliyete benzetilebilir:

  • Kişisel kullanım için değil bu amaçla satın alınan ürünleri yeniden satmak,
  • Düzenli olarak büyük miktarda ürün satmak,
  • Kar elde etmek ve önemli gelir elde etmek için satışlar.

  Mal: Satışı yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Yönetmelikleri veya sitenin dağıtım kuralları tarafından yasaklanmayan satışa sunulan herhangi bir ürünü ifade eder.

  Sahibinden Kişisel Hesap: Web sitesinden ve uygulamalardan erişilebilen, herhangi bir ilan verenin kendisi için oluşturması gereken ve ilanlarını dağıtabileceği, yönetebileceği, görüntüleyebileceği, doping(görsel seçenek) ekleyebileceği, bir veya daha fazla ücretli seçeneğe / seçeneklere abone olabileceği alan anlamına gelir.

  Pro Hesap : Site ve uygulamalardan erişilebilen, herhangi bir 'Pro ilan veren'in kendisi için oluşturması gereken ve ilanlarını yayınlayabileceği alanı ifade eder. Bu alandan reklamlarını yönetebilir, görüntüleyebilir.

  Mesajlaşma: PLUSİLAN hizmetinin bir parçası olarak kullanıcıların ve ilan verenin kullanımına sunulan ve yalnızca ilgili kullanıcıların ve ilan verenin başvurabileceği özel mesaj alışverişi yoluyla iletişimlerine izin veren mesajlaşma sistemini ifade eder. Mesajlaşmaya yalnızca kişisel hesabı olan kullanıcılar ve ilan verenler erişebilir.

  PLUSİLAN hizmeti: Bu şartlar ve koşulların 2. maddesinde açıklandığı şekilde web sitesi ve uygulamalarda kullanıcılara ve i̇lan verenlere sunulan hizmetler PLUSİLAN hizmetlerini ifade eder.

  Site: KAAS tarafından işletilen ve esas olarak www.plusilan.com URL'sinden erişilebilen ve kullanıcıların ve ilan verenlerin bu şartlar ve koşulların 2. maddesinde açıklandığı gibi i̇nternet üzerinden PLUSİLAN hizmetine erişmesine izin veren web sitesini ifade eder.

  Kullanıcı: Site ve uygulamalar aracılığıyla PLUSİLAN hizmetine erişimi olan ve çeşitli ortamlardan erişilebilen PLUSİLAN hizmetini kullanan herhangi bir ziyaretçiyi ifade eder.


 • MADDE 1: AMAÇ VE KABUL

 • Şartlar ve koşulların amacı

  Şartlar ve koşulların amacı, (i) kullanıcılara ve i̇lan verenlere sunulan, (ii) satıcılara ve alıcılara, sunulan PLUSİLAN hizmetinin kullanım koşullarını belirlemektir

  İlan verenler tarafından ücretli seçeneklere abonelik koşulları (bundan böyle "ücretli seçenekler" olarak anılacaktır), rezerve edilen genel satış koşullarında belirtilmiştir:

  Sahibinden ilan verenlere "Satis Koşulları" buradan erişilebilir.

  Profesyonel İlan verenlere "Satis Koşulları" buradan erişilebilir.

  Herhangi bir kullanıcı, herhangi bir ilan veren, herhangi bir alıcı, herhangi bir satıcı, bu genel koşulları okuduğunu beyan eder. Kullanım ve bunları herhangi bir koşul ve / veya değişiklik olmaksızın açıkça kabul etmektesiniz. Dolayısıyla bu şartlar ve koşullar kullanıcılara, ilan verenlere, alıcılara, satıcılara, ev sahiplerine karşı tamamen uygulanabilirdir.

 • MADDE 2: PLUS iLAN HiZMETiNiN KULLANIMI

 • 2.1 Genel Kurallar

  Herhangi bir kullanıcı, herhangi bir ilan veren, PLUSİLAN hizmetine erişmek için; maliyeti kendi sorumluluğunda olan, kendi seçtiği tedarikçiyle internet erişimine abone olması gerektiği konusunda bilgilendirildiğini beyan eder ve şunları kabul eder:

  İletimlerin güvenilirliği, özellikle üzerinde dolaştıkları altyapı ve ağların heterojen yapısı dolayısıyla arızalar veya doygunluklar meydana gelebilmesi nedeniyle belirsizdir;

  Ekipmanının ve kendi verilerinin, yazılımlarının veya diğerlerinin güvenliğini sağlamak için uygun gördüğü her türlü önlemi almak, özellikle de herhangi bir virüsün bulaşmasına ve / veya müdahale girişimine karşı sorumluluk ilan verene bağlıdır.

  Web sitesine bağlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı hasar için KAAS'ın sorumluluğu aranamaz.

  İlan veren, uygun olduğu hallerde, kişisel hesabı veya Pro hesabı için oturum açma, kimlik bilgilerinin gizliliğine saygı göstermeyi ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder; kişisel hesabı veya Pro Hesabı ile herhangi bir bağlantının yanı sıra herhangi bir veri aktarımını açıkça kabul eder. Kişisel hesabı veya Pro hesabı ile veri aktarımı, ilan veren tarafından yapılmış sayılacaktır.

  Giriş tanımlayıcılarının her türlü kaybı, kötüye kullanılması ve bunların olası sonuçları, tamamen ilan verenin sorumluluğundadır.

  İlan veren, teknik nedenlerle ilanının site ve uygulamalarda eklendikten hemen sonra yayınlanmayacağını bildirir ve kabul eder.

  İlan verene, ilanını sitede yayınlayarak, facebook sosyal ağındaki herhangi bir kullanıcı ve / veya herhangi bir ilan veren tarafından

  sayfalara entegre edilen ilgili paylaşım butonu ile paylaşılabileceği bilgisi verilir.

  Eklenen herhangi bir ilan site ve uygulamalarda yayınlanacaktır.

  Herhangi bir ilan veren, KAAS şirketinin ilanlarını, kullanım ömürleri içinde veya silinene kadar bu özel hizmetler çerçevesinde yayınlayabileceğini kabul eder.

 • 2.2 Özellikler

  Kullanıcılara ve ilan verenlere sunulan PLUSİLAN hizmeti, ilan verenin "Bireysel" veya "Profesyonel" durumuna ve kullanılan iletişim aracına (web sitesi veya uygulamalar) bağlı olarak değişir.

  2.2.1) Site ve uygulamalardan giriş yapmayan ilan verenler ve kullanıcılar tarafından erişilebilen işlevler

  • Yayımlanan tüm ilanların danışmanlığı
  • İlanı bir arkadaşa tavsiye etme imkanı
  • Kötüye kullanımı bildirimi
  • İlan kaydetme

  2.2.2) Bireysel ilan verenlerin, siteye hesaplarıyla giriş yaparak site ve uygulamalardan erişebilecekleri özellikler

  • Favorilerim alanına erişim
  • İlan verme
  • Kaydedilan aramalar
  • İlan için otomatik arama
  • Kontrol Paneli
  • Kişisel bilgiler
  • Kredi yükleme
  • Faturalarım
  • Arkadaşına gönderme
  • Sosyal medyadapaylaşım
  • Mesajlaşma
  • Yorum ekleme

  2.2.3) Kişisel Hesabın "İlan" sekmesi aracılığıyla ilan yönetimi:

  • İlan silme (tek bir eylemde birden fazla ilan silmek mümkün)
  • İlanın değiştirilmesi
  • Konum bilgileri
  • Kategoriye bağlı olarak maksimum 90 gün veya 180 günlük sürenin sonunda ilanların uzatılması (ilanların ömrünün sınırsız olduğu belirli kategoriler hariç)
  • Kredi kartıyla kredi satın alınması

  2.2.4) Kişisel Hesabın erişimi ve yönetimi:

  I) Kişisel hesabı oluştururken girilen kişisel bilgilerin herhangi bir zamanda yönetimi (güncelleme, değiştirme vb.)

  II) Zorunlu bilgiler: ad, soyad, e-posta, şifre

  III) İsteğe bağlı bilgiler: yaş, ilgi alanı, faaliyet sektörü, telefon numarası vb.

  IV) Aşağıdaki durumlarda siteden ve uygulamalardan bildirim alma: Mesajlaşma yoluyla yeni mesajlar alma

  • Kaydedilen aramalarla eşleşen yeni sonuçlar
  • İlanlarınızın yenilenmesi / uzatılması / sona ermesi / redddilmesi
  • Hesaplarınızın onaylanması / reddilmesi
  • Doping ödemeleri / fatura / kredi yüklemeleri
  • Doping ödemeleri / fatura / kredi yüklemeleri / abonelikler
  • Haber bültenleri

  Takip:

  Dopinglere abone olunması(Görsel listeleme seçenekleri),

  Satın alınan ve kullanılan krediler,

  Mesajlaşma yoluyla kullanıcılar ve ilan verenler arasında özel mesaj alışverişi,

  İlanların istatikleri (görüntülenme sayısı, telefon numarasına bakılma sayısı)

  2.2.5) Sitedeki özellikler ve profesyonel ilan verenler tarafından erişilebilen özellikler

  • Bir ilanın yayınlama bedelini ödeyerek yayınlanması,
  • Pro hesabın " Kontrol Paneli" sekmesi aracılığıyla ilan yönetimi,
  • İlan silme (bir eylemde birden fazla ilan silmek mümkündür),
  • İlanın değiştirilmesi,
  • Konum bilgileri,
  • Kredi kartıyla abonelik ödemeleri,
  • Banka kartıyla kredi satın alınması,
  • Pro hesabına erişim ve yönetim.

  Pro Hesabı oluştururken girilen kişisel bilgilerin herhangi bir zamanda yönetimi (güncelleme, değiştirme vb.):

  • Zorunlu bilgiler: ünvan, ad, soyad, e-posta adresi, şifre
  • Aşağıdaki durumlarda uygulamalardan bildirimlerin alınması
  • Kaydedilen aramalara karşılık gelen yeni sonuçlar
  • İlanlarınızın yenilenmesi / uzatılması / süresinin dolması
  • Takip
  • Dopinglere abone olunması,
  • Satın alınan ve kullanılan krediler,
  • Mesajlaşma yoluyla kullanıcılar ve ilan verenler arasında özel mesaj alışverişi,
  • İlanların istatikleri (görüntülenme sayısı, telefon numarasına bakılma sayısı)

  2.2.6) Mesajlaşma

  aa) Mesajlaşma erişimi:

  Kişisel hesabı olan kullanıcılar ve bireysel ilan verenler kişisel hesaplarından mesajlaşma yoluyla iletişim kurabilir. Pro hesabı olan kullanıcılar ve pro ilan verenler, mesajlaşma yoluyla iletişim kuramazlar (multimedya, ev, moda, eğlence, hayvanlar, profesyonel ekipman, hizmetler ve tatiller bölümlerindeki Pro ilan verenler hariç), i̇letişim telefonla ve / veya e-posta ile i̇lanın yanında bulunan "e-posta gönder" butonuna tıklanarak yapılır. Böylelikle, kişisel Hesaplarına (veya yukarıda bahsedilen Pro ilan verenler için Pro hesaplarına) bağlanan kullanıcılar, mesajlaşma yoluyla, belirli ilan verenlere, yanında bulunan "Mesaj gönder" düğmesine tıklayarak özel bir mesaj gönderebilirler. Bireysel kullanıcılar ve ilan verenler, bireysel hesaplarını açarken verdikleri e-posta adresine e-posta yoluyla ve Uygulamalar aracılığıyla alınan bir bildirim ile alınan herhangi bir yeni mesajdan haberdar edilecektir. Bireysel kullanıcılar ve ilan verenler , özellikle arayan kişiye yanıt vermek ve görüşme geçmişine erişmek için mesajlaşmayı kullanmak için eposta yoluyla cevap vermek zorundadır mesajlaşmayı kullanan kullanıcıların ve ilan verenlerin e-posta adresleri muhatapları tarafından görülemez, yalnızca kullanıcı ve / veya ilan veren tarafından hesabın oluşturulması sırasında girilen takma ad görünür olacaktır.

  ab) Mesajlaşmayı Kullanma :

  Mesajlaşma yoluyla özel mesaj göndermenin temel amacı, ilanlarla ilgili bilgi alışverişidir. Mesajlaşmayı kullanan ilan verenler ve kullanıcılar muhataplarına karşı saygılı ve dürüst bir davranış sergilemeyi taahhüt ederler. Özellikle, ilan verenler ve kullanıcılar mesajlaşma hizmetini aşağıdakileri içeren mesajlar göndermek için kullanmamayı taahhüt ederler:

  • Gizlilik, imaj, fikri mülkiyet veya diğer münhasır haklar dahil olmak üzere, KAAS'ın, hizmetlerimizi kullanan kişilerin veya diğer üçüncü tarafların haklarını ihlal etmek, kötüye kullanmak veya ihlal etmek;
  • Yasa dışı, müstehcen, karalayıcı, tehdit edici, küfürlü, göz korkutucu, nefret dolu, pedofil, ayrımcı, ırksal veya etnik olarak saldırgan ve / veya taciz veya taciz veya başka nedenlerle yasa dışı veya uygunsuz davranışları teşvik etme veya teşvik etme şiddet içeren suçun teşviki;
  • İlan veya ticari nitelik dışında olanlar;
  • Pazarlanması yasak olan malların satın alınmasını teşvik etmek;
  • Yalanların, yanlış beyanların, yanıltıcı iddiaların, hatalı veya Kullanıcıları ve İlan verenleri yanıltma ihtimali bulunan;
  • Başkalarını taklit etmek;
  • Toplu mesajların, otomatik mesajların, otomatik numaralandırmanın veya PLUSILAN Hizmetlerinin (yazılım veya virüslerin) ve / veya diğer benzer uygulamaların hatalı çalışmasına yol açan dosya türlerinin gönderimini;
  • Kullanıcıları ve ilan verenleri PLUSİLAN sitesi dışındaki bir siteye, özellikle rakip bir siteye yönlendirmeyi.

  KAAS, bir kullanıcı tarafından mesajlaşma yoluyla iletilen, iyi ahlaka ve kamu düzenine aykırı, uygunsuz, aşağılayıcı veya karalayıcı her türlü yorumu, algoritmalar kullanarak, otomatik olarak tespit etmek için otomatikleştirilmiş yazılım kullanır. Söz konusu otomatikleştirilmiş yazılım tarafından bu tür yorumları içeren özel bir mesajın tespit edilmesi durumunda, özel mesaj otomatik olarak engellenebilir ve kullanıcıya ulaştırılmayacaktır.

  KAAS, otomatikleştirilmiş yazılım tarafından engellenen mesajlar da dahil olmak üzere özel mesajların içeriğine erişemez.

  Mesajlaşma yoluyla alınıp verilen özel mesajların içeriğinden yalnızca kullanıcılar ve ilan verenler sorumludur.

  Kullanıcıların ve ilan verenler in kişisel bilgilerini muhataplarına iletirken dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.

  KAAS, bu kullanım koşullarına uymayan herhangi bir kullanıcı veya ilan veren için PLUSILAN Hizmetine, özellikle mesajlaşmaya erişimi askıya alma veya yasaklama hakkını saklı tutar.

  2.2.7) Aday profili

  Aday Profili, bir iş teklifi için adayın oluşturabileceği profili belirler. Profilin kesinleşmesi için adayın aradığı işi, 100 kilometreye kadar bir yarıçap içindeki yerini ve vurgulamak istediği son mesleki deneyimi doldurması gerekir. Aday, profilini işverenlere görünür kılma veya olmama ve özgeçmişini yükleme olanağına sahiptir. Aday, aday Profilini herhangi bir zamanda Kişisel Hesabından değiştirme veya silme olanağına sahiptir.

 • 2.3 Kişisel veriler

  Bu koşullar bağlamında kişisel verilerin herhangi bir şekilde işlenmesi, “Şartlar ve Koşullar” ilkemizin ayrılmaz bir parçası olan gizlilik politikamızın hükümlerine tabidir.

 • MADDE 3: İLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • 3.1 Yasadışı Reklamların Kaldırılması

  KAAS, PLUSİLAN hizmetinin dağıtım kurallarına uymayan ve / veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal edebilecek herhangi bir ilanı, önceden haber vermeksizin tazminat veya geri ödeme hakkını iptal etme hakkını saklı tutar.

 • 3.2 Kötüye kullanım bildirimi

  Aşağıdaki yöntemlerle herhangi bir kullanıcının siteden “Kötüye kullanım” bildirmesine izin verilir:

  • Her bir ilan sayfasında bulunan "Şikayet bildir" bağlantısını tıklayarak.
  • E-posta yolu ile
 • MADDE 4: SORUMLULUK VE GARANTİLER

 • 4.1 İlan verenin taahhütleri

  İlan veren, ilanının yayınlanması için gerekli tüm haklara (özellikle fikri mülkiyet haklarına) sahip olduğunu veya tüm izinleri aldığını garanti eder

  • İlan veren, ilanının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye (özellikle reklam, rekabet, satış promosyonu, Türkçe kullanımı, kişisel verilerin kullanımı, belirli mal veya hizmetlerin pazarlanmasının yasaklanması) veya herhangi bir üçüncü taraf hakkı (özellikle fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları) ve üçüncü şahıslarla ilgili herhangi bir karalayıcı veya zarar verici mesaj içermediğini.

  Dolayısıyla, ilan veren özellikle ilanın aşağıdakileri içermediğini taahhüt eder:

  • Kullanıcıları, özellikle KAAS'da herhangi bir üçüncü şahıs tarafından işletilen web sitelerine yönlendiren hypertext bağlantının bulunmadığını,
  • Kullanıcıları aldatıcı; yanlış, yanıltıcı bilgilerin bulunmadığını,
  • Karalayıcı veya KAAS'ın veya herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarına ve / veya imajına zarar verme olasılığı bulunmadığını,
  • Üçüncü taraf şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal eden hiçbir içeriğin bulunmadığını,
  • İlan verenin etkinliğiyle ilgili hiçbir promosyon veya reklam içeriği bulunmadığını, bir ürünü tanıtmayı amaçlamadığını ve bir reklam aracı olarak kullanmadığını,
  • İlan veren, ilanlarda sadece sahip olduğu mevcut malları teklif etmeyi taahhüt eder. İlan veren, malın kullanılamaması durumunda, İlanı PLUSİLAN hizmetinden en kısa sürede geri çekmeyi taahhüt eder.
  • aa) İlan veren, aşağıdaki ifadelere uygun olarak ürünün bir tanımını vermeyi taahhüt eder:

   Yeni Ürün: Kullanılmamış mal, eksiksiz, açılmamış ambalaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte.

   Çok iyi durumda: Hiç kullanılmamış veya çok az kullanılmış, herhangi bir kusur veya çizik olmadan, eksiksiz ve mükemmel çalışır durumda.

   İyi durumda: Çalışır durumda, bazı küçük kusurlar bulunmakta (ilanda belirtilmiş ve fotoğraflarda görülebilir).

   Ortalama durumda: Doğru çalışır durumda, bariz kusurlar ve yıpranma belirtileri bulunmakta (reklamda bahsedilmiş ve fotoğraflarda görülebilir).

   Parçalar için: Tamir edilmesi ve yenilenmesi gereken işlevsel olmayan ürün.

   Yenilenmiş (Yalnızca profesyoneller için): İyi bir şekilde paketinden çıkarılmış ve kullanılmış, bir profesyonel tarafından titizlikle kontrol edilip test edilerek çalışır duruma getirilip yeniden paketlenmiş ürün.

   ab) Belirli giyim ve ayakkabı kategorileri:

   Etiketli yeni ürün: Satın alma etiketi ile birlikte, ürün asla giyilmemiştir.

   Etiketsiz yeni ürün: Hiç giyilmemiş ancak satın alma etiketi eksik olan ürün.

   Çok iyi durumda: Kullanılmış ancak kusur, aşınma belirtisi veya leke göstermeyen ürün.

   İyi durumda: Kullanılmış, bazı küçük kusurlar veya aşınma belirtileri olan ürün (reklamda belirtilmiştir ve fotoğraflarda görülebilir).

   Tatmin edici: Kullanılmış, belirgin kusurlar veya aşınma belirtileri olan ürün (reklamda belirtilmiştir ve fotoğraflarda görülebilir).

  • İlan veren, KAAS'ın yukarıda bahsi geçen durumlardaki tüm sorumluluklarından muaf olduğunu beyan eder.
  • Bu bağlamda, ilan veren, yayınladığı ve kullanıcılar için erişime açtığı ilanların içeriğinden ve kullanıcılara ilettiği her türlü belge veya bilgiden tek başına sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.
  • İlan veren, yayınladığı ilanların içeriğiyle ilgili tüm editörlük sorumluluğunu üstlenir.

  Sonuç olarak, ilan veren, KAAS'ı, sorumluluklarından muaf tutar, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kendilerine karşı açılacak herhangi bir rücu veya işleme karşı onları garanti eder ve sorumluluğunu üstlenir. KAAS, alt yüklenicileri ve tedarikçileri dahil olmak üzere herhangi bir zarara bakılmaksızın, tüm zararlar ve bunların sipariş edilebileceği veya bu üçüncü şahısla imzalanan bir işlem anlaşması ile kendilerine karşı sağlanacak olan masraflar ilan verenin zarar veren gerçekleri nedeniyle hak talebinde bulunabilir.

  Herhangi bir ilan göndererek, her bir ilan veren, KAAS'ın herhangi bir zamanda, herhangi bir tazminat ödemeksizin veya ödemeli seçeneklere, depozito veya abonelik amacıyla ilan veren tarafından yapılan meblağların geri ödenmesi hakkını silebileceğini veya reddedebileceğini kabul ve beyan eder. Özellikle Türkiye yasalarına, KAAS tarafından belirlenen ve buradan erişilebilen PLUSİLAN hizmetinin dağıtım kurallarına aykırı olan ve / veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi muhtemel ilanlar listelenmiştir.

  Genel olarak, bireyler veya profesyoneller olarak statülerini doğrulamak, ilan verenlerin sorumluluğundadır.

  Bir bireysel hesap sahibi ilan veren tarafından ilanların yayılması durumunda, KAAS özellikle AML(Kara Para Aklanmasının Önlenmesi) Hizmetinin kullanımını kısıtlama hakkını saklı tutar. İlan verenin siteye çevrimiçi olarak koyabileceği ilanların sayısını reddedebilir veya sınırlayabilir.

  Tüm ilanlar, yayınlandıkları günden itibaren web sitesi ve uygulamalarda maksimum 90 gün süreyle (Moda, Ev, Eğlence ve Multimedya kategorilerinde yer alan ilanlar hariç olmak üzere) eş zamanlı olarak yayınlanır. Tatil Kiralama Paketinin bir parçası olarak sunulan ilan, 6 ay süreyle yayınlanır. Bu 90 günlük ilk sürenin ardından, KAAS, ilan verene ilanının süresinin dolduğunu ve artık çevrimiçi olmadığını bildiren bir e-posta gönderir ve ilanını 3 ay daha yenilemeyi teklif eder. İlan veren bu e-postayı aldıktan sonra 7 gün içinde ilanını yenilemezse, ilanını uzatamaz ve tekrar göndermesi gerekir.

  İlan veren, bireysel hesabının ve / veya pro hesabının aşağıdakileri içermediğini de taahhüt eder:

  • yanlış ve / veya yanıltıcı zorunlu bilgi yok
  • üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden hiçbir bilgi
  • (i) fikri mülkiyet haklarına sahip olmadığı, (ii) bu kişilerin bu fotoğrafların yayımlanmasına izin vermedikçe kendisinden başka kişilerin görülebildiği herhangi bir fotoğraf, (iii ) hangi kişisel verilerin görünür olduğu veya (iv) erotik veya pornografik fotoğraflar olarak kabul edilen veya olma ihtimali olan veya iyi ahlaka veya kamu düzenine aykırı.

  Bu bağlamda, hamil, bireysel hesabını ve / veya pro hesabını oluştururken sağlanan bilgilerden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.

  Bireysel hesap ve / veya pro hesap oluşturarak, her bir hesap sahibi, KAAS'ın, ücretli seçeneklere abone olmak ve dopingli ilan listeleme özelliklerinin satın alınması amacıyla ilan veren tarafından yapılan meblağların geri ödenmesi hakkını herhangi bir zamanda tazminat ödemeksizin kaldırabileceğini, özellikle Türkiye yasalarına ve / veya KAAS tarafından belirlenen ve buradan erişilebilen dağıtım kurallarına aykırı bir hesap olmadığını kabul ve beyan eder.

  İlan veren, KAAS'ın bireysel hesabını ve / veya pro hesabını oluştururken girilen veriyi doğrulamasını, hakları elinde tutmasını ve / veya gerekli yetkileri almasını sağlayan herhangi bir belgeyi kendisinden isteyebileceğini, veya son ilanın da yayınlanması için gerekli izinlerin alınması kabul ve beyan eder.

  Talep edilen destekleyici belgelerin bildirilmemesi durumunda, KAAS herhangi bir zamanda, herhangi bir tazminat ödemeksizin veya ödemeli seçeneklere para yatırma veya abonelik amacıyla ilan verenin yaptığı meblağları geri ödeme hakkını kaldırma veya reddetme hakkına sahiptir.

 • 4.2 KAAS'ın sorumluluk ve yükümlülükleri

  Bu nedenle KAAS, ilan verenler tarafından yayınlanan ilanların içeriğinden ve ayrıca mesajlaşma yoluyla gönderilen iletilerden ve içerikten hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu konuda açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

  KAAS, ilan verenler ve kullanıcılar arasındaki yazışma ve ilişkilerde üçüncü bir taraftır ve bu nedenle bu konudaki herhangi bir sorumluluk kabul etmez. • MADDE 5: FİKRİ MÜLKİYET

 • 5.1 Fikri mülkiyet hakları

  Site ve uygulamaların hem yapısı ve içeriği hem de özellikle görsellerle ilgili (özellikle telif hakkı,ticari marka hakları, veri tabanı üreticilerinin hakları gibi), sesler, videolar, fotoğraflar, markaların logoları, grafikleri, metinleri, görsel araçları, yazılımları, belgeyler, veriler vb. tüm fikri mülkiyet hakları (bundan böyle bir bütün olarak "Öğeler" olarak anılacaktır) saklıdır. Bu öğeler, KAAS'ın mülkiyetindedir. Bu unsurlar, yalnızca PLUSİLAN hizmetinin kullanımı için ve işlevleri çerçevesinde kullanıcılar ve ilan verenler için ücretsiz olarak sunulur.

  Web sitesi öğelerinin ve uygulamaların açıkça izin verilmeyen herhangi bir kullanımı, telif hakkı ihlaline neden olur ve bir ihlal teşkil eder. Aynı zamanda görüntü hakları, insan hakları veya yürürlükteki diğer hak ve düzenlemelerin ihlaline neden olabilir. Bu nedenle, yazarının hukuki ve / veya cezai sorumluluğunu üstlenebilir.

 • 5.2 Plusilan öğelerinin kullanımı

  Herhangi bir kullanıcı ve ilan verenin kopyalamaları, değiştirmeleri, bir türev çalışma oluşturmaları, tasarımı veya montajı tersine çevirmeleri veya herhangi bir şekilde kaynak kodunu bulmaya çalışmaları, satmaları, atamaları, alt lisans vermeleri veya herhangi bir şekilde devretmeleri yasaktır.

  PLUSİLAN hizmetinin herhangi bir kullanıcısı ve ilan vereni özellikle aşağıdakileri yapmamayı taahhüt eder:

  • PLUSİLAN hizmetinde ve site ve uygulamalarda bulunan bilgilerin veya ilanların ticari veya ticari olmayan amaçlarla tamamını veya bir kısmını çıkarmak;
  • PLUSİLAN hizmetinde ve web sitesi ve uygulamalarda mevcut olan bilgilerin veya ilanların tamamını veya bir kısmını ticari amaçla olsun veya olmasın başka herhangi bir ortamda çoğaltarak orijinal dosyaların tamamını veya bir kısmını yeniden oluşturmamayı;
  • KAAS’ın yetkilendirme durumu haricinde bir robot ve/veya tarayıcı örümcek yazılımları aracı ile web sitesi içeriğinin tamamını veya bir kısmını almayı veya dizine eklemeyi mümkün kılan başka bir yol kullanmamayı;
  • Orijinal dosyaların tamamının veya bir kısmının yeniden yapılandırılmasını sağlayan bilgileri herhangi bir ortama kopyalamamayı.
  • KAAS'ın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde öğelerin tamamının veya bir kısmının çoğaltılması, temsil edilmesi, yayınlanması, iletilmesi, kullanılması, değiştirilmesi veya çıkarılması yasa dışıdır. Bu yasadışı eylemler, yazarlarının sorumluluğunu taşır ve onlara karşı ve özellikle ihlal için yasal işlemlere yol açma olasılığı yüksektir.
 • 5.3 Logolar

  Plusilan ve Plusilan.com markaları ve logoları tescilli ticari markalardır. KAAS'ın önceden yazılı izni olmadan bu markaların ve / veya logoların tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.

 • 5.4 Veri tabanları

  KAAS, PLUSİLAN hizmeti veri tabanlarının üreticisidir. Sonuç olarak, 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında veri tabanının veya veritabanlarının herhangi bir şekilde çıkarılması ve / veya yeniden kullanılması yasaktır.

 • 5.4 Yasal çözüm

  KAAS, bu maddede yer alan yasaklara uymayan kişilere karşı tüm yasal çözüm yollarını alma hakkını saklı tutar.

 • 5.6 Hypertext bağlantıları

  5.6.1. PLUSİLAN hizmetinden bağlantılar

  • PLUSİLAN hizmeti üçüncü şahıslar tarafından işletilen sitelere yönlendiren hypertext bağlantıları içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir.
  • KAAS bu siteler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve bu sitelere erişim, içerik veya kullanım ile bu sitelerdeki bilgilere erişim ile kaynaklanabilecek herhangi bir hasara ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.
  • Bu bağlantıların etkinleştirilmesi kararı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

  5.6.2. PLUSİLAN hizmetine bağlantılar

  KAAS'ın önceden ve açık izni olmadan PLUSİLAN hizmetine hiçbir hypertext bağlantısı oluşturulamaz.

  Bir internet kullanıcısı veya tüzel kişi, kendi sitesinden PLUSİLAN hizmetine bir hypertext bağlantısı oluşturmak isterse ve bu, ortam ne olursa olsun, öncelikle aşağıdaki adrese e-postası göndererek KAAS ile iletişime geçmelidir.

  PLUSİLAN hizmeti destek servisi: destek@plusilan.com

  PLUSİLAN tarafından herhangi bir geri dönüş olmaması, bir ret olarak yorumlanmalıdır.

 • 5.7 İçerik ve haklar

  Yayınlanan ilanların içeriği ilan verenlere aittir, ancak ilan veren web sitesinde ilan yayınlayarak şunları kabul eder:

  • KAAS'a, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın kullanım hakkı, ücretsiz kullanım hakkı (i) İlanların tüm içeriğinin özellikle fotoğraflar, metinler, videolar, çizimler, markalar, logolar, başlıklar (bundan sonra "İçerik" olarak anılacaktır) kullanım hakkı,

  Böylelikle verilen haklar, herhangi bir şekilde, herhangi bir biçimde ve bilinen tüm medyada (dijital, basılı, vb.) çoğaltma, temsil, dağıtma, uyarlama, değiştirme, türev çalışma oluşturma, içeriğin tamamını veya bir kısmını tercüme etme hakkını içerir veya bugüne kadar bilinmeyen, PLUSİLAN hizmeti çerçevesinde veya KAAS'ın faaliyeti ile bağlantılı olarak, bu ticari veya ticari olmayan amaçlarla ve özellikle reklam için olduğu kadar sosyal ağlarda bir dağıtım çerçevesi dahilinde Facebook, Instagram ve Twitter sayfaları içinde mevcuttur.

  Özellikle, i̇lanların fotoğrafları sadece yayınlanan i̇lan ile bağlantılı olarak çoğaltılabilir ve web sitesinde dağıtılan reklam formatlarına entegre edilebilir.

  İlan veren, ilanının ve içeriğinin sosyal ağlarda, özellikle Facebook, Instagram ve Twitter'da yeniden yayınlanmasına izin verir. Sonuç olarak, ilan veren Facebook , Instagram ve Twitter sitelerinin genel kullanım koşullarını okuduğunu ve özellikle i̇çeriğin ve kişisel verilerin yeniden kullanımına ilişkin hükümlerini kabul ettiğini tasdik eder.

  Bu lisans kapsamında, KAAS, herhangi bir harekete geçme yükümlülüğü oluşturmadan, web witesinde yayınlanan ilanların yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından içeriklerinin çoğaltılmasına ve kullanımına itiraz etme hakkına sahiptir.

  • Kullanıcılar, içeriğe PLUSİLAN hizmeti aracılığıyla erişme ve içeriği PLUSİLAN hizmetinin işlevleri doğrultusunda kullanma ve temsil etme hakkını kabul eder. "

 • MADDE 6: DİĞER HÜKÜMLER

 • 6.1 Erişilebilirlik

  KAAS, herhangi bir zamanda PLUSİLAN hizmetinin ve / veya web sitesi ve uygulamalarının tamamı veya bir kısmının erişilebilirliğini değiştirme veya kesintiye uğratma hakkını saklı tutar.

 • 6.2 Feragat

  KAAS'ın belirli bir zamanda bu Şartlar ve Koşulların hükümlerinden herhangi birinden yararlanmaması, söz konusu koşulların herhangi birinden sonradan yararlanma hakkından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.

 • 6.3 Şartlar ve Koşullar'da değişiklik

  KAAS, herhangi bir zamanda, Şartlar ve Koşulların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar ve ilan verenler, yapılan herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için bu Şartlar ve Koşullara düzenli olarak başvurmaya davet edilir. Sitenin kullanıcılar ve ilan verenler tarafından kullanılması, Şartlar ve Koşullar'da yapılan değişikliklerin kabul edildiğini gösterir.

 • 6.4 Şartlar ve Koşullar'da geçersizlik

  Şartlar ve Koşullar'ın herhangi bir bölümünün herhangi bir nedenle yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu kanıtlanırsa, söz konusu hükümler yazılı olarak kabul edilmeyecektir, ilan verenler, kullanıcılar ve KAAS arasında diğer hükümlerin geçerliliği devam edecektir.

 • 6.5 Kanun

  Bu Şartlar ve Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir.

 • 6.6 Şartlar ve Koşullar'ın uygulanmasında ki zorluk

  Bu Şartlar ve Koşullar'ın uygulanmasında zorluk yaşanması durumunda, kullanıcı, yetkili mahkemeler önünde herhangi bir anlaşmazlıktan önce dostane bir çözüm aramak amacıyla öncelikle KAAS ile iletişime geçecektir.


Close