Satışı Yasak Ürünler

Satışı Yasak Ürünler 04 Ocak 2021

 • MADDE 1: Sağlık Beyanlı Ürünler

 • Sağlık Beyanlı Ürünler:

  Sağlık Bakanlığı’nın aşağıda bilginize sunulan 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.

 • Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli bilgilendirme yazısı:

  “Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte” Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmıştır. Mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik olarak uygulanan yaptırımların arttırılması amacıyla 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a sağlık beyanıyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.

  İlgili Kanunun 31 inci maddesi 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası, “Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır” şeklinde, aynı Kanunun 32 nci maddesi ise, 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası “Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirten ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.”

 • MADDE 3: Kültür ve Tabiat Varlıkları

 • Kültür ve Tabiat Varlıkları:

  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir. Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin Plusilan.com sitesinde satışı yasaktır. Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın Plusilan.com sitesinde satışı yasaktır.

 • MADDE 4: Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları:

 • Web'de Saldırma ve Program Kırma Yazılımları

  Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları. Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.

 • MADDE 5: Ateşli silahlar

 • Ateşli silahlar:

  Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının v.b.), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların satışı yasaktır.

  Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar. Silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. (Oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.) Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler satılabilir.Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz.

 • MADDE 6: Kopya & Korsan Ürünler

 • Kopya & Korsan Ürünler:

  Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir.

 • MADDE 7: Tütün ve Mamülleri / Elektronik Sigara

 • Tütün ve Mamülleri / Elektronik Sigara:

  4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün mamülleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan her türden ürünler ve elektronik sigaralar gibi ürünlerin satışı yasaktır.

 • MADDE 8: Alkol

 • Alkol

  Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişeler, karafaki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.

 • MADDE 9: Yasaklı Yayınlar

 • Yasaklı Yayınlar:

  Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.

 • MADDE 10: Yasaklı Hayvan Türleri

 • Yasaklı Hayvan Türleri:

  Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt,Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk,Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.

 • MADDE 11: Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler

 • Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler:

  Para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlar. Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi). Çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka materyaller. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)

 • MADDE 12: Taklit Tasarım Ürünleri

 • Taklit Tasarım Ürünleri

  Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler.

 • MADDE 13: Sahte Belgeler

 • Sahte Belgeler

  Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları.

 • MADDE 14: Trafik Aygıtları

 • Trafik Aygıtları:

  Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.

 • MADDE 15: Fon & Hisse Senedi

 • Fon & Hisse Senedi:

  Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

 • MADDE 3: Organ Satışı

 • Organ Satışı:

  İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.

 • MADDE 17: Şans Oyunları

 • Şans Oyunları:

  Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler.

 • MADDE 18: Kişilik Hakları

 • Kişilik Hakları:

  Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler.

 • MADDE 20: Telsiz

 • Telsiz:

  "Telekomünikasyon Kurumu" ve "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği"ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizlerin, Plusilan.com üzerinden satışı yasaktır.

 • MADDE 21: Numaralı Gözlük Çerçevesi, Camı ve Lens Satışları

 • Numaralı Gözlük Çerçevesi, Camı ve Lens Satışları:

  5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle Plusilan.com sitesinde her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.

 • MADDE 22: İşitme Cihazları

 • İşitme Cihazları

  Plusilan.com sitesinde her türlü işitme cihazı ürünlerinin satışı yasaktır.

 • MADDE 23: Veteriner tıbbi ürünleri

 • Veteriner tıbbi ürünleri

  Plusilan.com sitesinde her türlü veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.

 • MADDE 24: Etkinlik Biletleri

 • Etkinlik Biletleri:

  5149 sayılı; "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" gereği; usulsüz bilet satışının engellenmesi adına her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin Plusilan.com üzerinde ilanının verilmesi yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmektedir:

  • Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.
  • Bununla birlikte biletin fiyatı resimde net bir şekilde görülmelidir.
  • Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satış yapılamamaktadır. Aksi halde bu satışı Plusilan.com karaborsacılık olarak değerlendir ilanı ve üyeliği durdurabilir.
 • MADDE 25: Siyasi içerikli ürünler

 • Siyasi içerikli ürünler:

  Tüm siyasi içerikli ürünler yasaktır ( Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket vb. )

 • MADDE 26: Promosyon Ürünleri

 • Promosyon Ürünleri:

  Şirket ve kurumların, kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünler. (Örn: Coca Cola, Pepsi dolabı vb. )

Close